mlb jerseys cheap  Om värmepumpar – Geoteknik Nord AB

Om värmepumpar

Ungefär 90 meter under din villa finns en värmekälla som kan ge dig tillräckligt med energi för att halvera uppvärmnings- kostnaden för ditt hus. En värmepump från oss, kan hämta upp energin från den källan på ett effektivt sätt. Den kan dessutom tillvarata den solvärme som finns lagrad i din egen mark. Att installera en värmepump är inte bara en lönsam investering. Det är också en investering i trygghet, bekvämlighet och i vår miljö. Idag värms mer än en miljon hushåll i Sverige med hjälp av en värmepump. Vanligast är att man borrar i marken för att hämta värmen från berg, men även ytjord-luft-och sjökollektor är vanliga lösningar.

jerseys supply